IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Poniedziałek 11 grudnia 2023

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Baza danych na temat dostępnej pomocy na terenie miasta Wrocławia - DLA ŚWIADKÓW PRZEMOCY

DLA ŚWIADKÓW PRZEMOCY

Jeśli jesteś świadkiem przemocy i chcesz zareagować właściwie - możesz skorzystać z porad w następujących miejscach:

Fundacja NON LICET

 • ul. Stalowa 6a, 53-425 Wrocław (oficyna prawa strona)
 • tel. 071-361-97-70
 • e-mail: oik@go2.pl
 • www.nonlicet.pl
 • (pon.-pt.) 16.00-19.00

Stowarzyszenie Pomocy AKSON

 • Punkt Interwencyjny czynny codziennie od 8.00-20.00
  (w dni wolne od pracy - całodobowo)
 • telefon interwencyjny: 071-352-94-03

Towarzystwo Rozwoju Rodziny

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw "Karta 99"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia "Interwencja"

 • Podwale 13, parter, Wrocław
 • tel. 071-783-36-64
 • codziennie od 15.00 do 20.00,
  dodatkowo w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 12.00

Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów STARÓWKA
- punkt konsultacyjny

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny (pon.-sob.) 13.00-17.00
 • Pl. Św. Macieja 5, Wrocław
 • tel. 071-322-61-91
 • e-mail: wsa_starowka@op.pl

MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
 • tel. (071) 78-22-300 do 03
 • Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej parter, wejście B, tel. (071) 78-22-322

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław, pokój 352,
 • tel. 071-777-78-36
 • fax: 071-777-79-94
 • od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
 • e-mail: wzd@um.wroc.pl
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem jej jest podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego. Komisja posiada w tym celu druki wniosków do wszczęcia procedur wobec osoby, która nadużywając alkoholu prowadzi do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Nadużywanie alkoholu często związane jest z ze stosowaniem przemocy wobec członków najbliższej rodziny. Komisja dysponuje adresami placówek oraz miejsc bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, udzielających schronienia oraz materiałami edukacyjnymi. W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Komisji - na miejscu możliwość pobrania druków wniosków i pomoc w ich wypełnieniu.

Policyjny telefon zaufania

 • tel. 0800-283-107

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2021 Psychotekst.pl