IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Wtorek 16 kwietnia 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Baza danych na temat dostępnej pomocy na terenie miasta Wrocławia - POMOC MEDYCZNA I OBDUKCJE

POMOC MEDYCZNA I OBDUKCJE

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

 • tel. 999

Zasady przeprowadzania obdukcji lekarskich

Zakład Medycyny Sądowej

 • ul. Mikulicza Radeckiego 4, Wrocław
 • tel. 071-784-14-66
 • tel. 071-784-14-60
 • fax: 071-784-00-95
 • badania sądowo-lekarskie przeprowadzane są w Zakładzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-12:00.
 • rejestracja: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-11:00
  Ważne informacje:
 1. Obdukcja lekarska jest płatna, koszt wynosi 180 zł. Bezpłatnie obdukcja wykonywana jest na podstawie zaświadczenia z policji lub prokuratury informującego o pokryciu kosztów przez ww. organy.
 2. W przypadku posiadania przez pokrzywdzonego jakiejkolwiek dokumentacji lekarskiej z leczenia skutków obrażeń istnieje konieczność okazania jej lekarzowi przeprowadzającemu badanie (treść dokumentacji medycznej wpisywana jest do zaświadczenia)".
 3. Obdukcje może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz medycyny sądowej. Natomiast lekarz pierwszego kontaktu poza udzieleniem pomocy medycznej jest zobowiązany wystawić na prośbę pacjenta zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu.
 4. Obdukcja jest odpłatna i nie podlega ustawie, zaświadczenie lekarskie jest nieodpłatne.
 5. Konieczne jest okazanie przez osobę badaną lub jej opiekuna prawnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl