IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 18 kwietnia 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.Zygfryd Juczyński

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej był recenzowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i uzyskał pozytywne opinie. Główny ciężar zmagania się z problemami narkomanii u dzieci i młodzieży spoczywa na rodzicach i pedagogach. Ta książka pomoże im:

- wcześnie dostrzec pojawiające się zagrożenia
- zapobiec uzależnieniu
- umożliwić niesienie skutecznej pomocy osobom już uzależnionym od narkotyków

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do rodziców, wychowawców i nauczycieli, ale będzie również bardzo przydatna dla terapeutów i działaczy organizacji zajmujących się problemami narkomanii.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl