IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Poniedziałek 22 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneWilk Maciej

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

ISBN 978-83-7489-541-5
Rok wydania 2014
Okładka miękka
Liczba stron 216
Format A5
EAN 9788374895415
Czym jest socjoterapia oraz czemu służy? Czy coś ją różni od psychoterapii? A czym jest diagnoza?

Socjoterapię opisuje się jako formę pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, opierającą się na oddziaływaniach społecznych. Jednak pojęcie to wciąż nie zostało wystarczająco zbadane, a w konsekwencji jednoznacznie zdefiniowane. Niniejsza książka powstała w celu wzbogacenia dość skromnej literatury przedmiotu. Autor analizuje i opisuje znaczenie, cele, funkcje i specyficzne aspekty socjoterapii oraz procesu diagnozy i kwalifikacji do terapii. Dokładnie wyjaśnia, czym jest socjoterapia w kontekście psychodynamicznej koncepcji funkcjonowania człowieka, czym różni się od standardowej psychoterapii i jak powinna wyglądać poprawna diagnoza. Nie tworzy przy tym kolejnych formułek, lecz wytycza nowy kierunek myślenia o uczestnikach zajęć socjoterapeutycznych i o prowadzących, a nade wszystko o relacjach łączących obie grupy. Proponowany socjoterapeutom sposób myślenia i działania z pewnością udoskonali ich codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą.

"Diagnoza w socjoterapii" jest znakomitym źródłem wiedzy o problemach rozwojowych dzieci i młodzieży oraz przewodnikiem w stosowaniu tej wiedzy dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się różnorodnymi formami pomocy psychologicznej, a także wsparciem dla rodziców, którzy najintensywniej dzielą z dziećmi ich napięcia emocjonalne.
Janusz Kitrasiewicz, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Maciej Wilk – psycholog, pedagog, specjalista II stopnia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, certyfikowany superwizor psychoterapii, treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor psychoterapii psychodynamicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej; współzałożyciel Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej; współautor i współrealizator podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej oraz kierownik podyplomowego szkolenia w zakresie socjoterapii w ujęciu psychodynamicznym, przygotowujących do certyfikatów PTP i PTPP.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Część 1
Kwestie pojęciowe

Rozdział 1
Rozumienie socjoterapii
1.1. Definicja socjoterapii
1.2. Zadania i cele socjoterapii
1.3. Dla kogo jest socjoterapia

Rozdział 2
Rozumienie psychoterapii
2.1. Definicja psychoterapii
2.2. Zadania i cele psychoterapii
2.3. Dla kogo jest psychoterapia

Rozdział 3
Rozumienie diagnozy
3.1. Definicja diagnozy – refleksje ogólne
3.2. Diagnoza w psychoterapii
3.3. Diagnoza w socjoterapii
3.4. Psychodynamiczne spojrzenie na diagnozę w socjoterapii

Część 2
Diagnoza dzieci

Rozdział 4
Psychodynamiczna perspektywa rozwojowa okresu latencji

Rozdział 5
Styk perspektywy rozwojowej z psychopatologią a implikacje praktyczne
5.1. Norma a patologia – refleksje ogóle
5.2. Dziecięca depresyjność
5.3. Niedostosowanie społeczne

Część 3
Diagnoza młodzieży

Rozdział 6
Psychodynamiczna perspektywa rozwojowa okresu adolescencji

Rozdział 7
Styk perspektywy rozwojowej z psychopatologią a implikacje praktyczne
7.1. Norma a patologia – refleksje ogóle
7.2. Zaburzenia rozwoju osobowości
7.3. Młodzieńcza depresyjność
7.4. Zaburzenia jedzenia
7.5. Niedostosowanie społeczne i zaburzenia zachowania
7.6. Uraz emocjonalny
7.7. Uzależnienia

Część 4
Diagnoza w relacji socjoterapeutycznej

Rozdział 8
Stosunek wobec zasad w grupie socjoterapeutycznej

Rozdział 9
Funkcjonowanie w grupie socjoterapeutycznej

Podsumowanie
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl