IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Wtorek 18 czerwca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

TERAPIA SCHEMATÓW Przewodnik praktyka

TERAPIA SCHEMATÓW Przewodnik praktykaYoung Jeffrey E., Klosko Janet S., Weishaar Marjorie E.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

Redakcja merytoryczna: dr Monika Szaniawska, dr Artur Kołakowski
Data wydania: 17 września 2013 r.
ISBN: 978-83-7489-496-8
Numer wydania: I
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 488
Patronat medialny: Polskie Stowarzyszenie Terapii Poznawczej i Schematu, Psychotekst.pl, Poradnia "Poza Schematami"
Kompleksowe źródło wiedzy na temat cieszącego się coraz większym uznaniem nowego nurtu terapii.

Autorzy, wśród których jest twórca terapii schematów – Jeffrey E. Young, w kolejnych rozdziałach wyjaśniają jej najważniejsze założenia. Definicjom kluczowych pojęć towarzyszą opisy przypadków z praktyki terapeutycznej oraz przykłady zastosowań konkretnych narzędzi, którymi posługują się terapeuci schematów. W książce przedstawiono też główne zalety tej szkoły w porównaniu do innych popularnych szkół terapeutycznych. Dwa obszerne rozdziały poświęcono pracy z narcystycznym zaburzeniem osobowości i z zaburzeniem osobowości borderline.

Terapia schematów jest coraz powszechniej wykorzystywana nie tylko w leczeniu zaburzeń osobowości, ale różnych innych problemów, między innymi chronicznej depresji, urazów z dzieciństwa, zaburzeń odżywiania, w resocjalizacji sprawców przestępstw, w terapii par i w zapobieganiu nawrotom nadużywania substancji psychoaktywnych. Dlatego ta książka powinna uzupełnić biblioteczkę każdego terapeuty.

Książka ta w umiejętny i zrozumiały sposób pokazuje, jak można udoskonalić i zmodyfikować klasyczne podejście terapii poznawczej do zaburzeń osi I w leczeniu zaburzeń osobowości (...). Szczerze polecam ją wszystkim terapeutom pracującym z pacjentami zmagającymi się z tymi zaburzeniami.

Aaron T. Beck, psychiatra i psychoterapeuta

Doktor Jeffrey K. Young jest wykładowcą na wydziale psychiatrii Columbia University, jak również założycielem i dyrektorem Cognitive Therapy Centers w Nowym Jorku i Connecticut oraz Schema Therapy Institute. Od ponad dwudziestu lat głosi na całym świecie wykłady na temat terapii poznawczej i terapii schematów. Wykształcił tysiące terapeutów i psychologów, a jego umiejętności jako wykładowcy są powszechnie cenione.

Young jest twórcą terapii schematów, integracyjnego podejścia do leczenia długotrwałych zaburzeń psychicznych oraz leczenia pacjentów z trudem poddających się terapii, a także autorem wielu publikacji poświęconych zarówno terapii poznawczej, jak i terapii schematów, w tym dwóch kluczowych książek: Cognitive therapy for personality disorders. A schema-focused approach (Terapia poznawcza w leczeniu zaburzeń osobowości: podejście zorientowane na schematy), adresowanej do psychologów, terapeutów i pacjentów, oraz poradnika Program zmiany sposobu życia: uwalnianie się z pułapek psychologicznych (z Janet S. Klosko). Był również konsultantem w wielu komisjach przyznających granty na badania terapii poznawczej i terapii schematów, w tym badania depresji prowadzonego pod patronatem National Institute of Mental Health; zasiadał także w radach redakcyjnych Cognitive Therapy and Research oraz Cogntive and Behavioral Practice.

Doktor Janet S. Klosko jest dyrektorem Cognitive Therapy Center of Long Island w Great Neck, a także psychologiem-konsultantem w Schema Therapy Institute na Manhattanie oraz w Woodstock Women’s Health w stanie Nowy Jork. Pracę doktorską obroniła na State University of New York (SUNY) w Albany, a staż odbywała w Brown University Medical School. W czasie studiów na SUNY współpracowała z Davidem H. Barlowem, badając i lecząc zaburzenia lękowe. Klosko jest laureatką nagrody za osiągnięcia badawcze Albany Award for Excellence in Research oraz wyróżnienia dla pracy doktorskiej przyznawanej przez sekcję naukową psychologii klinicznej American Psychological Association. Opublikowała wiele artykułów naukowych; jest także współautorką książek Cognitive-behavioral treatment of depression (Poznawczo-behawioralna terapia depresji; z Williamem Sandersonem) oraz popularnego poradnika Program zmiany sposobu życia: uwalnianie się z pułapek psychologicznych (z Jeffreyem K. Youngiem). Jest także magistrem filologii angielskiej.

Doktor Marjorie E. Weishaar jest profesorem psychiatrii i nauk o zachowaniu człowieka na Brown University Medical School, gdzie szkoli psychiatrów i psychologów oraz absolwentów studiów doktoranckich w zakresie terapii poznawczej. Otrzymała dwie nagrody za nauczanie, przyznawane przez Brown Medical School. Weishaar ukończyła studia na University of Pennsylvania, a także trzy fakultety na Pennsylvania State University. Terapii poznawczej uczyła się od Aarona T. Becka, a terapii schematów – od Jeffreya K. Younga. Jest autorką książki Aaron T. Beck. Biografia, poświęconej terapii poznawczej i jej twórcy, niedawno przetłumaczonej na język chiński, a także autorką licznych artykułów oraz współautorką publikacji poświęconych terapii poznawczej, szczególnie w pracy z pacjentami o skłonnościach samobójczych. Wygłasza wykłady na całym świecie. Obecnie prowadzi prywatną praktykę w Providence na Rhode Island.

SPIS TREŚCI

O autorach
Wstęp
Podziękowania

Rozdział 1
Terapia schematów: model pojęciowy
1.1. Ewolucja od terapii poznawczej do terapii schematów
1.2. Rozwój terapii schematów
1.3. Wczesne nieadaptacyjne schematy
1.4. Charakterystyka wczesnych nieadaptacyjnych schematów
1.5. Źródła schematów
1.6. Obszary schematów i wczesne nieadaptacyjne schematy
1.7. Empiryczne dowody na istnienie wczesnych nieadaptacyjnych schematów
1.8. Biologia wczesnych nieadaptacyjnych schematów
1.9. Mechanizmy działania schematów
1.10. Nieadaptacyjne style radzenia sobie i reakcje
1.11. Tryby schematów
1.12. Diagnoza i zmiana schematów
1.13. Porównanie terapii schematów z innymi modelami terapeutycznymi
1.14. Podsumowanie

Rozdział 2
Ocena schematów i edukacja pacjenta
2.1. Konceptualizacja przypadku zorientowana na schematy
2.2. Szczegółowy plan przebiegu procesu diagnozy i edukacji
2.3. Kwestionariusze schematów
2.4. Ocena wyobrażeń
2.5. Ocena temperamentu emocjonalnego
2.6. Inne metody diagnostyczne
2.7. Edukowanie pacjenta na temat schematów
2.8. Pełna konceptualizacja przypadku zorientowana na schematy
2.9. Podsumowanie

Rozdział 3
Strategie poznawcze
3.1. Przegląd strategii poznawczych
3.2. Styl terapeutyczny
3.3. Techniki poznawcze
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4
Strategie doświadczeniowe
4.1. Wyobrażenia i dialog w diagnozie
4.2. Strategie pracy z wyobrażeniami – faza zmiany
4.2. Pokonywanie przeszkód w pracy doświadczeniowej: unikanie schematu
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5
Behawioralne przełamywanie wzorców
5.1. Style radzenia sobie
5.2. Gotowość do behawioralnego przełamywania wzorców funkcjonowania
5.3. Wskazanie zachowań stanowiących potencjalne cele zmiany
5.4. Ustalanie porządku behawioralnego przełamywania wzorców
5.5. Wzbudzanie motywacji do zmiany zachowań
5.6. Opracowanie karty przypominającej
5.7. Ćwiczenie zdrowego zachowania w wyobraźni i poprzez odgrywanie ról
5.8. Ustalenie zadania domowego
5.9. Omówienie zadania domowego
5.10. Przezwyciężanie trudności na drodze do zmiany zachowań
5.11. Wprowadzanie poważnych zmian życiowych
5.12. Podsumowanie

Rozdział 6
Relacja terapeutyczna
6.1. Relacja terapeutyczna w fazie diagnozy i edukacji pacjenta
6.2. Relacja terapeutyczna w fazie zmiany
6.3. Podsumowanie

Rozdział 7
Szczegółowe strategie leczenia schematów
7.1. Obszar rozłączenia i opuszczenia
7.2. Obszar Osłabionej Autonomii i Braku Osiągnięć
7.3. Obszar uszkodzonych granic
7.4. Obszar nakierowania na innych
7.5. Obszar nadmiernej czujności i zahamowania

Rozdział 8
Praca z trybami schematów
8.1. Kiedy stosować pracę z trybami?
8.2. Typowe tryby schematów
8.3. Siedem głównych etapów pracy z trybami
8.4. Podsumowanie

Rozdział 9
Terapia schematów w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline
9.1. Zaburzenie osobowości typu borderline w ujęciu terapii schematów
9.2. Leczenie osób z zaburzeniem osobowości typu borderline
9.3. Podsumowanie

Rozdział 10
Terapia schematów w leczeniu narcystycznego zaburzenia osobowości
10.1. Tryby schematów osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości
10.2. Kryteria diagnostyczne narcystycznego zaburzenia osobowości według DSM-IV
10.3. Narcystyczne zaburzenie osobowości a czysta roszczeniowość
10.4. Źródła narcyzmu bijące w dzieciństwie
10.5. Typowe historie z dzieciństwa
10.6. Osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości w bliskich relacjach
10.7. Diagnoza narcyzmu
10.8. Terapia narcyzmu
10.9. Najczęstsze przeszkody w terapii narcyzmu
10.10. Podsumowanie

Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl