IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Wtorek 18 czerwca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Empatia. O umiejętności współodczuwania.

Empatia. O umiejętności współodczuwania.Davis Mark H.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

Empatia to zdolność do postawienia siebie na miejscu drugiej osoby i odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń oraz odczuwania podobnych emocji. Realizuje się ona w najróżniejszy sposób we wszystkich sytuacjach międzyludzkich.

Książka o istocie empatii - zdolności odczuwania takich emocji, jakich doświadcza inny człowiek. Autor przedstawia współczesny stan badań nad tym zjawiskiem. Zastanawia się także nad istotą empatii, nad jej rolą w życiu społecznym, wysuwa własne oryginalne propozycje ujęcia tego tematu. Niewątpliwym walorem tej książki jest nie tylko ukazanie empatii w perspektywie historycznej, ale także na tle istotnych problemów dotyczących zachowań społecznych. Tak więc analizując empatię, Mark Davis rozważa zachowania prospołeczne, agresję, bliskie związki międzyludzkie i ich dynamikę. Autor to doświadczony badacz empatii i uznany autorytet w tej dziedzinie, a jego praca jest cenną monografią.

Empatia realizuje się w najróżniejszy sposób we wszystkich sytuacjach międzyludzkich, od rozmów codziennych, poprzez poradnictwo, aż do terapii i nauczania. Pielęgniarki i lekarze, nauczyciele i wychowawcy muszą wczuwać się w położenie swoich pacjentów i wychowanków, podobnie doradcy, psychologowie, duszpasterze, fizjoterapeuci i wielu innych. Aby zrealizować cele zawodowe i prywatne trzeba niejednokrotnie, jak trafnie obrazuje to przysłowie indiańskie, "przejść milę w cudzych mokasynach". W związku z tym książkę tę polecamy wszystkim studentom psychologii i nauk pokrewnych, terapeutom, ale także rodzicom, nauczycielom i osobom starającym się budować satysfakcjonujące relacje partnerskie z bliskimi.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl