IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 23 października 2020

Wolni od przemocy 2020

PUNKT POMOCY INTERNETOWEJ - konsultacje na czacie

Więcej...

Konsultacje w Punkcie Pomocy
E-MAIL

Więcej...

Punkt Konsultacyjny Wrocław

Więcej...

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
zaprasza na
VI INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Więzi, które chronią.
Pomoc w obliczu zmian.

Więcej...

WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY "BIAŁA WSTĄŻKA"

Więcej...

Film "Jeszcze nie koniec"
(reż. Xavier Legrand)

Zapraszamy serdecznie na specjalny, przedpremierowy pokaz nagrodzonego Srebrnym Lwem na festiwalu w Wenecji filmu "Jeszcze nie koniec" (reż. Xavier Legrand).

Po filmie odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów:
Małgorzaty Osipczuk (psycholożka, psychoterapeutka systemowa)
Doroty Seweryn-Stawarz (radczyni prawna specjalizująca się w prawach kobiet)
Agnieszki Wywrot (prawniczka, Centrum Praw Kobiet)

Więcej...

Projekt "Model Wsparcia"

Centrum Integracji Społecznej testuje projekt partnerski Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym. Jego innowacyjność, w tym oś modelu tj. Koordynatorzy Wsparcia, polega na stworzeniu wspólnej płaszczyzny do działań na polu przeciwdziałania przemocy domowej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet w wieku 50+.

Więcej...

Artykuły

Czym jest znęcanie się?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Przepisy prawa nie zawierają definicji znęcania się, jest to pojecie dość szerokie. Przestępstwo to jest określone w art. 207 Kodeksu karnego, wedle którego ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Więcej...

Czego i jak może domagać się pokrzywdzony od sprawcy w procesie karnym?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Przede wszystkim osoba pokrzywdzona może mieć w stosunku do sprawcy roszczenia o charakterze materialnym związane z przestępstwem, tj. o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Roszczenia te to przede wszystkim naprawienie powstałej w wyniku przestępstwa szkody oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Więcej...

Obowiązek opuszczenia lokalu zamieszkiwanego wspólnie z ofiarą

Autor: Mateusz Pietraszewski

W pierwszej kolejności należy podnieść, że obowiązek opuszczenia lokalu zamieszkiwanego wspólnie z ofiarą jest tzw. środkiem zapobiegawczym. Oznacza to, że stosuje się go, aby zapobiec bezprawnemu wpływaniu przez podejrzanego (oskarżonego) na przebieg postępowania karnego lub w celu zapobieżenia popełnieniu przez niego kolejnego przestępstwa.

Więcej...

Co to są tzw. "czyny przepołowione"?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Niekiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której podobne zachowanie sprawcy przestępstwa raz może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, a innym razem jako przestępstwo, w zależności od skutków lub innych okoliczności czynu. Czyny takie noszą nazwę tzw. czynów przepołowionych. Generalnie są to czyny, w których dodatkowe kryterium, rzeczowe lub ocenne, wyznacza granicę pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem.

Więcej...

Kiedy niepłacenie alimentów jest przestępstwem?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Bardzo często pojawia się pytanie, czy niepłacenie alimentów jest przestępstwem? Odpowiedź brzmi: tak, ale nie zawsze, lecz po spełnieniu pewnych przesłanek. Z pewnością przestępstwem nie jest samo niewykonywanie ciążącego na sprawcy obowiązku alimentacyjnego.

Więcej...

Co to są przestępstwa ścigane na wniosek?

Autor: Mateusz Pietraszewski

W prawie karnym wyróżniamy tzw. przestępstwa wnioskowe, tj. przestępstwa ścigane na wniosek uprawnionego podmiotu, najczęściej pokrzywdzonego. Są to przestępstwa, wobec których wniosek uprawnionego jest przesłanką wszczęcia i kontynuowania postępowania karnego.

Więcej...

Podstawowe uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Autor: Mateusz Pietraszewski

Na wstępie zaznaczyć należy, że każda osoba pokrzywdzona przestępstwem jest stroną prowadzonego postępowania przygotowawczego. Ma to istotne znaczenie dla określenia praw i obowiązków takiej osoby. Natomiast postępowaniem przygotowawczym jest ta część postępowania karnego, która prowadzona jest przez prokuraturę lub policję pod nadzorem prokuratury, a jeszcze przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu.

Więcej...

Kogo można uznać za osobę pokrzywdzoną

Autor: Mateusz Pietraszewski

Definicję pokrzywdzonego na gruncie prawa karnego zawiera Kodeks postępowania karnego, a brzmi ona następująco: pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Więcej...

Co to są przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Istnieje pewna grupa przestępstw, których ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (w tzw. trybie prywatnoskargowym). Oznacza to, że prokurator czy Policja co do zasady nie wniosą aktu oskarżenia, lecz możliwość w tym zakresie należy do pokrzywdzonego, który nazywany jest wówczas oskarżycielem prywatnym.

Więcej...

Kiedy spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Niestety często zdarza się, że dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń na drodze, w których ma miejsce zniszczenie mienia, a czasami także poszkodowane są inne osoby. W wyniku takiego sprawca wypadku może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Więcej...

UCIEKŁAM DO PRZODU Z TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU"UCIEKŁAM DO PRZODU Z TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU"

Z autorką książki "Moje dwie głowy" i bloga pod tym samym tytułem, Mają Friedrich, rozmawia psychoterapeutka Małgorzata Osipczuk

Jeśli już żyjesz w bolesnym, krzywdzącym Cię związku, to w książce "Moje dwie głowy" Mai Friedrich nie znajdziesz pomysłu na to, jak sprawić, by partner lepiej Cię traktował. Autorka bezlitośnie odziera ze złudzeń potencjalne czytelniczki, które liczą na jakiś magiczny lub specjalistyczny sposób na "odtrucie" ich toksycznego, zdeprawowanego partnera. Recepta jest krótka: "UCIEKAJ! Byle do przodu!", choć jak się okazuje nie tak łatwa do zrealizowania. Jednak możliwa - na podstawie własnego doświadczenia i przetrawienia "tony" fachowej literatury Maja daje nie tylko nadzieję na powodzenie takiej zdrowej ucieczki, ale też i cały wachlarz przećwiczonych na samej sobie bardzo życiowych, zaskakująco konkretnych wskazówek. To nie ckliwy amerykański poradnik, pełen trywialnych sloganów - to zestaw survivalowy, opracowany własnym potem i łzami. Przy okazji fantastyczna śmiechoterapia.

Więcej...

BORDERLINE Jak żyć z osobą o skrajnych emocjachBORDERLINE Jak żyć z osobą o skrajnych emocjach

Premiera 18 marca 2013

Tak w skrócie można opisać relacje z osobą cierpiącą na zaburzenie osobowości typu borderline. Skrajne emocje, wykorzystywanie słabości innych, by osiągnąć swoje cele, czułość przeplatana ze złością. Jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem, gdy ktoś z bliskich cierpi na borderline?

Więcej...

E-pomoc, czyli psycholog on-line

Internet jest bardzo ważnym elementem współczesnego sposobu komunikowania się i nawiązywania społecznych relacji. Granice naszego świata rozszerzyły się, co daje zarówno więcej możliwości, jak i stwarza nowe wyzwania. Globalna sieć bywa też narzędziem oraz środowiskiem pracy, również w przypadku zawodów, które nie kojarzą nam się tak bezwarunkowo z tym medium przekazu.

Więcej...

ROZMOWY O PSYCHOTERAPII
- Spotkania dyskusyjno-rozwojowe w siedzibie Stowarzyszenia INTRO we Wrocławiu

PSYCHOTERAPEUTA - jak dużo wiesz o tym zawodzie? Zastanawiasz się czy związać z nim swoją przyszłość? Ciekawią Cię kulisy tej pracy? Masz ochotę porozmawiać z praktykami na różne tematy związane z psychoterapią? Zapraszamy na spotkania, gdzie w luźnej, życzliwej atmosferze porozmawiamy o praktykowaniu psychoterapii.

Więcej...

Co zamiast klapsa? film dla rodziców

Wybieganie na ulicę, nieustanne kłótnie z rodzeństwem czy rzucanie się na podłogę w supermarkecie. Takie zachowania potrafią wyprowadzić z równowagi niejednego rodzica.

Więcej...

Ogłoszenia

Ośrodki i gabinety

IT-SELF Gabinet Poradnictwa i Psychoterapii

Małgorzata Osipczuk

Wrocław

Szkolenia

Złożony zespół stresu pourazowego

Złożony zespół stresu pourazowego

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dogoterapia

Dogoterapia

Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalne

Profilowanie kryminalne

Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu.
Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Wydawnictwo Samo Sedno

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE
Jak zbudować związek idealny?

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość
Zmień myślenie i odważ się być sobą

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Wydawnictwo Samo Sedno

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII
Ujęcie psychodynamiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA
30 wywiadów z pedofilami

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI

W PUŁAPCE MYŚLI

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Uzdrowić umysł

Uzdrowić umysł

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

TERAPIA SCHEMATÓW Przewodnik praktyka

TERAPIA SCHEMATÓW Przewodnik praktyka

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Poczucie własnej wartości. Jak pokochać siebie

Poczucie własnej wartości. Jak pokochać siebie

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Wprowadzenie do Psychologii LGB

Wprowadzenie do Psychologii LGB

Wydawnictwo Continuo

Uzależnienie
od komputera
i internetu

UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU U DZIECI I MŁODZIEŹY

Wydawnictwo Hachette

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com