IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 24 maja 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Baza danych na temat dostępnej pomocy na terenie miasta Wrocławia - DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Fundacja NON LICET

 • ul. Stalowa 6a, 53-425 Wrocław, (oficyna prawa strona)
 • tel. 071-361-97-70
 • oik@go2.pl
 • www.nonlicet.pl
 • Świadczy nieodpłatna pomoc osobom uwikłanym w przemoc w formie usług psychologicznych, psychiatrycznych, prawnych. W ośrodku odbywa się grupa wsparcia dla kobiet, poza tym terapie indywidualne, terapie par, wsparcie (również materialne), poradnictwo, praca socjalna.

Fundacja Centrum Praw Kobiet

 • Oddział we Wrocławiu
 • ul. Ruska 46B, Wrocław
 • II p. p. 208, 208a i 219
 • tel. 071-358-08-74
 • e-mail: cpk.wroclaw@neostrada.pl
 • www.cpk.wroclaw.pl
 • Godziny przyjęć: pon.-czw. 9.00-18.00 pt. 9.00-15.00
  Prowadzone są grupy wsparcia, indywidualna pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne, spotkania edukacyjne

Stowarzyszenie Pomocy AKSON

 • Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi
 • ul. Obornicka 99, 51-114 Wrocław
 • udzielania schronienia, pomoc specjalistyczną, w tym: pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna, konsultacje psychiatryczne, terapia logopedyczna, prowadzenie tzw. mieszkań chronionych dla ofiar przemocy
 • Punkt Interwencyjny czynny codziennie od 8.00-20.00 ( w dni wolne od pracy - całodobowo)
 • telefon interwencyjny: 071-352-94-03

Stowarzyszenie Akson - Ośrodek Interwencji Czasowej

 • ul. Jedności Narodowej 57a, Wrocław
 • tel. 071-322-34-81
 • e-mail: wsob@o2.pl
 • udzielanie schronienia osobom bezdomnym, rodzinom, matkom z dziećmi

Towarzystwo Rozwoju Rodziny

 • ul. Podwale 74 ofic. 23, 40-449 Wrocław
 • tel/fax 071-342-14-13, 071-343-79-55
 • email: wroclaw@trr.org.pl
 • www.trr.info.pl
 • Pomoc psychologiczna, medyczna(lekarz seksuolog), poradnictwo socjalne, telefon zaufania (Pon.-pt.) 9.00-20.00, sob. 9.00-15.00

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw "Karta 99"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia "Interwencja"

 • ul. Podwale 13, parter, Wrocław
 • tel. 071-783-36-64
 • codziennie od 15.00 do 20.00
  dodatkowo w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 12.00
 • pomoc osobom w sytuacji kryzysowej, w tym ofiarom przemocy poprzez: pomoc psychologiczną, prawną, pomoc małżeństwom w kryzysie, pomoc psychiatryczną

Ośrodek Interwencji kryzysowej i Socjoterapii
Demokratyczna Unia Kobiet - Klub Wrocławski

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław
 • tel. 071-341-71-43
 • e-mail: koalicja_europejsla@o2.pl
 • Poradnictwo psychologiczne, medyczne (lekarz pediatra), prawno-socjalne, psychoterapia, warsztaty psychoterapeutyczne, (pon.-pt.) 10.00-18.00

Stowarzyszenie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego przy Ośrodku DUMAS

 • ul. Młodnickiego 9a, Wrocław
 • tel. 071-791-67-195
 • e-mail: dumas@otit.dumas.pl
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ofiarom przemocy i zagrożonym przemocą w rodzinie ( pon.-pt.) od 13.00-18.00

Stowarzyszenie INTRO

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO

 • Pl. Dominikański 2
 • tel. 071-348-61-12
 • e-mail: magda.dragan@wp.pl
 • www.evolutio.free.ngo.pl
 • wszystkie działania realizowane są w Dominikańskim Centrum Pomocy Rodzinie SYNTONIA
 • Pierwszy kontakt to telefoniczne umówienie się z psychologiem Anną Pawińską (tel. kom. 0506-191-823)

Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów STARÓWKA
- punkt konsultacyjny

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny (pon.-sob.) 13.00-17.00
 • Pl. Św. Macieja 5, Wrocław
 • tel. 071-322-61-91
 • e-mail: wsa_starowka@op.pl

MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
 • tel. (071) 78-22-300 do 03
 • Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej parter, wejście B, tel. (071) 78-22-322

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław, pokój 352,
 • tel. 071-777-78-36
 • fax: 071-777-79-94
 • od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
 • e-mail: wzd@um.wroc.pl
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem jej jest podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego. Komisja posiada w tym celu druki wniosków do wszczęcia procedur wobec osoby, która nadużywając alkoholu prowadzi do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Nadużywanie alkoholu często związane jest z ze stosowaniem przemocy wobec członków najbliższej rodziny. Komisja dysponuje adresami placówek oraz miejsc bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, udzielających schronienia oraz materiałami edukacyjnymi. W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Komisji - na miejscu możliwość pobrania druków wniosków i pomoc w ich wypełnieniu.

Policyjny telefon zaufania

 • tel. 0800-283-107

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl