IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Poniedziałek 22 lipca 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA


Projekt "DO PEŁNI SIŁ" POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM,
ICH BLISKIM ORAZ ŚWIADKOM PRZESTĘPSTW
2013 - 2018

POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM, ICH BLISKIM ORAZ ŚWIADKOM PRZESTĘPSTW
na terenie Dolnego Śląska

Pomoc była świadczona w latach 2013 - 2018

realizator: Stowarzyszenie "Intro" Więcej...

Rodzaje pomocy:

 1. Prawna
 2. Psychologiczna
 3. Finansowa

* Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

  POMOC DLA OSÓB DOŚWIADCZONYCH PRZESTĘPSTWEM ORAZ DLA ICH BLISKICH:
 1. Pomoc prawna - obejmuje poradnictwo (nie reprezentujemy przed sądem), edukację na temat przysługujących praw i możliwości postepowania, pomoc w przygotowaniu pism prawnych, przygotowanie do udziału w rozprawach sądowych.
 2. Pomoc psychologiczna - obejmuje interwencję kryzysową, wsparcie emocjonalne lub psychoterapię. Pomoc jest świadczona w kontakcie indywidualnym, jednak możliwe są, w razie zapotrzebowania, spotkania par lub rodzin, gdy trauma przestępstwa wikła relacje rodzinne pokrzywdzonego. Psycholog poddaje swoją pracę superwizji. Nie zajmujemy się diagnostyką i opiniowaniem na potrzeby spraw sądowych.
 3. Pomoc finansowa - komisja opiniująca decyduje o przyznaniu wsparcia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po przedłożeniu wymaganej dokumentacji. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
  POMOC DLA ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW:
 1. Pomoc psychologiczna - dla osób które były świadkiem przestępstwa i w związku z tym przeżywają traumę.


Projekt DO PEŁNI SIŁ współfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości) przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz ze środków Stowarzyszenia INTRO

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl