IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 10 lipca 2020

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko co chcielibyście wiedziećT. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka

Wydawnictwo BiFolium

Wyd. I, 172 strony, format A5, oprawa miękka

Autorzy książki podjęli się trudnego zadania omówienia przyczyn i obrazu klinicznego zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Zaproponowali także różne formy pomocy dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo ich rodzicom i nauczycielom. Książka jest praktycznym przewodnikiem i poradnikiem. Napisana w przystępny sposób, a zawarte w niej graficzne rozwiązania (podkreślenia, wytłuszczenia i humorystyczne rysunki) ułatwiają przyswojenie zawartej w niej wiedzy.

Przedmowa (fragment)

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem występującym u znacznego odsetka dzieci, częściej u chłopców niż u dziewczynek. Jego etiologia dotychczas nie została w pełni wyjaśniona, jakkolwiek wiadomo, iż znaczącą role odgrywają w niej czynniki genetyczne.

Objawy zespołu (nadruchliwość, impulsywność i zaburzenie koncentracji uwagi), stanowią wyzwanie dla rodziców i nauczycieli, a samemu dziecku niejednokrotnie ogromnie utrudniają naukę szkolną i nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. Mogą też rzutować na całe przyszłe życie dziecka.

Z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często współwystępują specyficzne trudności w uzyskiwaniu umiejętności szkolnych takie jak dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia, co dodatkowo pogarsza sytuację szkolną dziecka.

Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często tez manifestują zaburzenia zachowania, to jest zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.

W Polsce zespół nadpobudliwości psychoruchowej interesował psychologów i psychiatrów dziecięcych już od lat sześćdziesiątych, jednakże publikacje poświęcone temu zagadnieniu były bardzo nieliczne i adresowane głownie do psychologów i psychiatrów dziecięcych. (...) Dobrze więc się stało, iż autorzy podjęli się trudnego zadania omówienia przyczyn, obrazu klinicznego zespołu oraz różnych form pomocy dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo, ich rodzicom i nauczycielom.

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Komender

<< powrót

Wszystkie książki...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com