IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Sobota 15 sierpnia 2020

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Regulamin Akcji Jubileuszowej Portalu Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl "MOJE WSPARCIE W SIECI – MÓJ PSYCHOTEKST"

Konkurs skierowany do użytkowników Portalu Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu "Moje Wsparcie w Sieci – Mój Psychotekst" jest Stowarzyszenie INTRO oraz Portal Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl.
 2. Celem Akcji Jubileuszowej jest:
  uczczenie 10 – rocznicy istnienia Portalu Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl,
  - integracja użytkowników Portalu
  - propagowanie idei pomocy psychologicznej
  - aktywizowanie społeczności Portalu do udziału w Akcji.
 3. Akcja Jubileuszowa organizowana jest za pośrednictwem internetu. Osoby korzystające z Portalu www.psychotekst.pl i chcące wziąć udział w Akcji Jubileuszowej powinny zarejestrować się na forum www.psychotekst.pl/Forum/index.php i wpisać w formularzu zgłoszeniowym swój NICK.
 4. Akcja Jubileuszowa trwać będzie od 4 czerwca – 30 września 2011r.

Uczestnicy Akcji Jubileuszowej i jej przebieg

 1. Uczestnikiem Akcji Jubileuszowej jest osoba, która w terminie 4 czerwca –30 września 2011r. prześle formularz zgłoszeniowy oraz swoją pracę w formie elektronicznej, na adres: jubileusz@psychotekst.pl
 2. Prace będzie można wykonać w czterech blokach tematycznych:
  - "Moje spotkanie z Psychotekstem"
  Artykuły-świadectwa, wiersze, humorystyczne wierszowanki.
  - "Pozwól mi zrobić, a zrozumiem i pokaże jak jesteś dla mnie ważny"
  Prezentacje multimedialne , scenki rodzajowe, komiksy nawiązujące do Portalu Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl
  - "Życzenia z okazji 10-lecia Psychotekstu" – prace plastyczne wykonywane w różnych technikach (np. malowanie farbami, ołówkiem, węglem, świecą, formy z gipsu, masy solnej, płaskorzeźby itp.)
  - "To Tobie dziś zaśpiewam" – Użytkownicy Psychotekstu będą mieli okazję skomponować i zaśpiewać piosenkę, w której będą mogli wyrazić siebie i swój osobisty stosunek do naszego Portalu.
 3. Każdy uczestnik Akcji może zgłosić maksymalnie 4 prace.
 4. Treść listu (elektroniczna) powinna zawierać formularz zgłoszeniowy oraz załącznik z pracą w formie elektronicznej.
 5. 5. Prace można przekazywać pocztą elektroniczną, zgodnie z poniższymi założeniami:
  - Format pliku: .jpg,
  - Maksymalna objętość jednego pliku: 10 MB,
  - Termin nadsyłania prac: 30 września 2011r.
 6. W Akcji będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe.
 7. Przesłane pliki nie będą zwracane. Nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują prawa autorskie do nadesłanych prac.
 8. Każda osoba, która zechce wziąć udział w akcji, za włożony trud zostanie nagrodzona i zostanie o tym poinformowana drogą emailową.
 9. Przesłane prace oraz lista nagrodzonych uczestników (w formie: Nicków) będą opublikowane na stronie www.psychotekst.pl. Natomiast pełna lista z podanym imieniem nazwiskiem i adresem będzie zamieszczona w dokumentacji Stowarzyszenia INTRO

Nagrody

 1. W Akcji Jubileuszowej, w jednej kategorii, jedna osoba może otrzymać tylko 1 nagrodę.
 2. W Akcji Jubileuszowej, w każdej kategorii nagrodzone zostaną wszystkie osoby.
  Przyznane zostaną następujące nagrody: książki wspierające rozwój osobisty oraz własnoręcznie zaprojektowane gadżety z logiem (www.psychotekst.pl) w formie długopisów, zakładek do książek, podkładek pod mysz, piłeczek antystresowych.
 3. Aby uniknąć konkurencji wśród użytkowników Portalu przyjmuje się, że pierwszych dziesięć prac zostanie nagrodzonych pozycją książkową, natomiast kolejne – gadżetami.
 4. Nicki nagrodzonych osób zamieszczone zostaną pod adresem internetowym: www.psychotekst.pl
 5. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej www.psychotekst.pl
 6. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku uczestników zamieszkałych zagranicą, koszt wysyłki nagrody jest przerzucony na adresata.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent ani nie można zbyć uprawnienia do nagrody na inną osobę.
 8. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem Akcji Jubileuszowej uprawnionym do odbioru nagrody jest osoba, której dane wskazane są w zgłoszeniu do Akcji.
 9. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji Jubileuszowej pod adresem internetowym www.psychotekst.pl

Oświadczenia organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia do regulaminu uzasadnionych zmian.
 2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Akcji Jubileuszowej "Moje Wsparcie w Sieci – Mój Psychotekst" i regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Akcji Jubileuszowej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu zgłoszeń, jeśli liczba uczestników przewyższy możliwości zapewnienia nagrody.
 5. Udział w Akcji Jubileuszowej jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Akcji oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.
 6. Pytania dotyczące Akcji Jubileuszowej należy kierować pod adres: jubileusz@psychotekst.pl
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub zaginione z przyczyn losowych.
 8. Organizator Akcji Jubileuszowej nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych.

Program dofinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

<< powrót

Wszystkie strony...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com