IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 28 maja 2020

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

OSOBOWOŚĆ A EKSTREMALNY STRES

OSOBOWOŚĆ A EKSTREMALNY STRESStrelau Jan

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

ISBN 83-89120-89-5, format B5, oprawa miękka, 368 stron, wydanie I, 2004

Jak się zachowujemy w obliczu poważnego zagrożenia? W jakim stopniu nasze cechy osobowości determinują nasze działania w sytuacjach tragicznych zdarzeń? Jaki jest wpływ codziennych trudnych doświadczeń na rozwój dzieci i życie dorosłych? Prezentowana książka jest oryginalnym zbiorem tekstów poświęconych poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania i na wiele podobnych.

Dzięki międzynarodowemu zespołowi autorów - wybitnych specjalistów w dziedzinie stresu i osobowości - polski Czytelnik ma szansę zapoznać się z najaktualniejszymi światowymi badaniami dotyczącymi stresu ekstremalnego i opracowanymi na ich podstawie wnioskami.

Spis wybranych zagadnień:

Katastrofy naturalne czy społeczne klęski? Działanie przyrody leży u podstaw przekonań, dzięki którym społeczności łączą się.

Rola predysponującego środowiska i temperamentu w doświadczaniu zdarzeń traumatycznych u dzieci.

Temperament i style radzenia sobie ze stresem jako moderatory nasilenia objawów zespołu stresu pourazowego będącego skutkiem katastrofy naturalnej

Zaniedbywania przez rodziców i nadużycia doświadczane w dzieciństwie a przemoc i psychopatia u dorosłych mężczyzn.

Stresogenne wymiary osobowości. Typy osobowości w warunkach stresu.

Co powoduje, dlaczego wybieramy zawody związane z ryzykiem utraty życia lub zdrowia.

Radzenie sobie ze stresem może być skuteczne - neurotyczność i efektywność radzenia sobie ze stresem w obliczu zagrożenia.

Spis treści:

 1. Związek między osobowością a zespołem stresu pourazowego.
 2. Rola predysponującego środowiska i temperamentu w doświadczaniu zdarzeń traumatycznych u dzieci.
 3. Negatywne efekty powodzi 1997 roku dla dorastających: deterioracja wsparcia społecznego oraz symptomy stresu pourazowego.
 4. Temperament i style radzenia sobie ze stresem jako moderatory zespołu stresu pourazowego.
 5. Osobowość, przeżycie traumatyczne oraz zespół stresu pourazowego: wyjście poza jednoczynnikowy model prognostyczny.
 6. Wskaźniki ryzyka i sytuacje stresowe powiązane z psychospołecznymi zaburzeniami o charakterze rozhamowania.
 7. Rozpowszechnienie traumatycznych zdarzeń oraz objawów potraumatycznych w nieklinicznej próbie studentów wyższych uczelni.
 8. Wpływ wybranych cech osobowości na reakcje układu krążenia w warunkach stresu wywołanego laboratoryjnie.
 9. Związek między negatywną afektywnością a niekorzystnymi reakcjami na stresory.
 10. Traumatyczny stres w zawodowym doświadczeniu pracowników pogtowia. Rola niedopasowania osobowościowych regulatorów zachowania.
 11. Osobowościowe uwarunkowania rozwoju zaburzenia po stresie traumatycznym.
 12. Co sprawia, że ludzie podejmują ryzykowna pracę?
 13. Diagnoza zespołu stresu pourazowego: charakterystyka psychometryczna wersji czynnikowej i wersji klinicznej kwestionariusza PTSD.
 14. Styl radzenia sobie ze stresem jako indywidualna zmienna wpływająca na funkcjonowanie w sytuacji stresowej.
 15. Radzenie sobie w sytuacji niewoli wojenej. Wpływ osobowości na zespół stresu pourazowego.
 16. Neurotyczność i radzenie sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia.
 17. Czy poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem sprzyjają adaptacji w sytuacji doświadczenia gwałtu i przemocy fizycznej?
 18. Temperamentalny czynnik ryzyka wypalenia zawodowego na przykładzie pracowników służby więziennej.
 19. Zespół stresu pourazowego i style radzenia sobie ze stresem - uwarunkowania genetycznych i środowiskowe szacowane metodą studiów rodzinnych.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com