Ankieta ewaluacyjna dotycząca PUNKTU POMOCY ONLINE - Program "3xE" - E-POMOC

Będziemy wdzięczni jeśli po korespondencji z wolontariuszem Punktu Pomocy ONLINE zechcesz anonimowo wypełnić krótką ankietę.

 1. Mój wiek:

  a)do 14 lat
  b)15-17 lat
  c)18-25 lat
  d)26-35 lat
  e)36-45 lat
  f)46-55 lat
  g)56-65 lat
  h)powyżej 65 lat

 2. Twoja płeć:

  kobieta / mężczyzna

 3. Skąd dowiedziałeś się o Punkcie Pomocy Online? Zaznacz odpowiednią opcję:
  (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):

  a)internetowe forum wsparcia (jakie?):
  b)internetowa strona, portal (jaka?):
  c)ulotka
  d)informacja na Psychotekście
  e)informacja od znajomych
  f)inne:

 4. Określ swój stopień zadowolenia z kontaktu z wolontariuszem na skali od 1 do 10:

  jestem zupełnie niezadowolona/y
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
  10)
  jestem zadowolona/y w pełni

 5. Co chcesz przekazać od siebie realizatorom i organizatorom?: