PROJEKT "ODWIKŁANE Z PRZEMOCY - BEZPIECZNE" Stowarzyszenia Intro

Od 18 lat zajmujemy się wsparciem psychologicznym i prawnym dla osób pokrzywdzonych przemocą. Edukacją społeczną i szkoleniami.
W obecnym projekcie podejmujemy się kilku długoterminowych zadań, również obejmując naszą troską osoby krzywdzone przemocą, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy postseparacyjnej - po rozstaniu ze sprawcą.

    W realizacji zadań wesprą nas partnerzy:
  • nieformalna grupa kilkunastu kobiet "Odwikłanych z Przemocy" - uczestniczek naszego zakończonego projektu szkoleniowo-stażowego, w którym bazując na własnych doświadczeniach i warsztacie pozyskanym w Intro udzielały wsparcia w Punkcie Pomocy Online.
  • Uniwersytet w Stavanger, w Norwegii.
  • Organizacja pozarządowa Beatus Cras z Norwegii.
PROGRAM SZKOLENIOWO-STAŻOWY dla prawników i psychologów

Program obejmuje:

  1. Szkolenia online z tematyki przemocy w związku (3 zjazdy weekendowe)
  2. Staż online w udzielaniu pomocy pod superwizją (psycholodzy) i mentoringiem (prawnicy)
    Program jest bezpłatny i realizowany online

nabór i spotkanie
informacyjne online >>> ...więcej

BADANIA socjologiczne badania jakościowe dotyczące przemocy postseparacyjnej oparte o grupę fokusową i wywiady indywidualne. Focus zaczynamy 21 X 2022r. Zgłosiło się już bardzo dużo chętnych osób do udziału w badaniu! Dziękujemy! Powstanie monografia naukowa publikowana drukiem i w formie online, do darmowej dystrybucji.

SAMOPOMOC - GRUPY WSPARCIA - dzięki grupie Odwikłane z Przemocy, stworzymy podwaliny do powoływania samopomocowych grup wsparcia dla osób doświadczonych przemocą. Bazując na literaturze fachowej i doświadczeniach różnorodnych grup wsparcia opracujemy podręcznik nt. ich prowadzenia. W 2023 roku przewidujemy uruchomienie takiej grupy online. Dążymy do wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych poprzez zachętę do budowania ruchu samopomocowego.

WIEDZA NT. PRAKTYKI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W NORWEGII pozyskana w czasie wizyt studyjnych od norweskich partnerów: Uniwersytetu w Stavanger oraz organizacji Beatus Cras oraz wyniki naszych badań - posłużą do stworzenia EKSPERTYZY NT. WDROŻENIA DOBRYCH PRAKTYK NORWESKICH, ZALECEŃ DO BADAŃ PRZEMOCY I PROGNOZ TEGO ZJAWISKA.

Zapraszamy na stronę projektu "Odwikłane z przemocy - Bezpieczne" na FB: https://www.facebook.com/odwiklane.bezpieczne

Polub nas i obserwuj by być na bieżąco z kolejnymi wydarzeniami w projekcie.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Stowarzyszenie "Intro" 2022